Objawienia Fatimskie –Rok 1917  

13 maja
Pierwsze objawienie się Matki Bożej trzem pastuszkom z Australii – Łucji (10lat) 
i jej kuzynom: Franciszkowi (9 lat) i jego siostrze Hiacyncie (7 lat)
Maryja zapewnia, ze przychodzi z nieba i poleca dzieciom odmawiać Różaniec, 
by wyprosić pokój dla świata.
13 czerwca
Drugie objawienie - Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca 
i poleca dzieciom uczyć się czytać, gdyż chce się nimi posłużyć do rozpowszechniania
nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.
13 lipca
Trzecie objawienie - Objawienie połączone z wizja piekła, ukazaniem roli nabożeństwa 
do Niepokalanego Serca i przedstawieniem dzieciom tajemniczej wizji, która pozostała
ukryta do 2000 r. jako tzw. trzecia cześć Tajemnicy Fatimskiej.
13 sierpnia
Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. 
Maryja daje zgromadzonym tłumom znak swego przybycia, ale się nie ukazuje.
19 sierpnia

Czwarte objawienie w Valinhos - Matka Boża prosi o Różaniec i ofiary 
wynagradzające za grzeszników idących do piekła. Obiecuje uczynić 
w październiku wielki cud.
13 września

Piąte objawienie - Maryja zapewnia, że Bogu jest zadowolony z modlitw 
i ofiar składanych przez dzieci.
13 października
Szóste objawienie - Matka Najświętsza podaje swój tytuł: 
Matka Boża Różańcowa. Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, 
a na znak prawdziwości swych objawień czyni cud, którego świadkami 
było kilkadziesiąt tysięcy ludzi.