ks. Albert Warso

Ksiądz doktor Albert Warso będzie pracował w Kongregacji Nauki Wiary. 
Jego praca zwiąże się przede wszystkim z zasobami archiwum kongregacji. 
W Archiwum Kongregacji Nauki Wiary w którym pracować będzie
ks. Dr Warso, znajdują się bardzo ważne dokumenty. Są tam m.in. 
pisma dotyczące objawień fatimskich, trzech tajemnic przekazanych 
wtedy pastuszkom przez Matkę Bożą. 35-letni ks. Albert Warso 
pochodzi z parafii Jastrząb koło Szydłowca. W 1992 roku wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 12 maja 1998 r. 
obronił na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
pracę magisterską pt. „Parafia Wierzbica w latach 1962-1968". 
Święcenia kapłańskie otrzymał 13 czerwca 1998 roku w katedrze 
radomskiej z rąk bp. Edwarda Materskiego. Przez rok pracował 
jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu.
Rok później rozpoczął studia w Instytucie Historii 
Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też 
specjalizację z archiwistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. 
W roku akademickim 2002/2003 przebywał we Włoszech, w Mediolanie,
uczęszczając m.in. na wykłady w tamtejszym Instytucie Teologicznym.
W 2003 roku bp Zygmunt Zimowski mianował go diecezjalnym 
duszpasterzem służby liturgicznej i moderatorem diecezjalnym 
Ruchu Światło-Życie. W okresie studiów uczestniczył w kursach 
językowych: języka włoskiego w Perugi i języka niemieckiego 
w Monachium. Jego zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół ostatnich dwóch wieków historii Kościoła w Polsce,
a zwłaszcza okresu po II wojnie światowej. – Cieszę się, 
że skierowanie ks. Alberta zbiega się z 25. rocznicą powołania
mnie do pracy w Kongregacji Doktryny Wiary- mówił biskup 
Zygmunt Zimowski w chwilę po przekazaniu oficjalnej informacji 
o skierowaniu ks. Warso do pracy w Watykanie. – Albert, prosimy 
Cię, bez sakry nie wracaj- powiedział wówczas jeden z księży 
wykładowców radomskiego seminarium, słuchających tego ogłoszenia.
 

opr. Redakcja