Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC) 

- dzieło na rzecz trzeźwości narodu zainicjowane w 1979 roku 
przez ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela 
Ruchu Światło-Życie, czyli Oazy.
Jedno z założeń KWC mówi: "Przez abstynencję wielu do trzeźwości 
wszystkich". Kandydaci i członkowie KWC zobowiązują się nie pić 
napojów alkoholowych, nie częstować alkoholem i nie wydawać na 
niego pieniędzy. Jest to związane zawsze z postem, modlitwą 
i jałmużną. Nie jest to wyłącznie abstynencja, ale przede 
wszystkim pomoc w uwalnianiu człowieka ze wszystkiego, co go 
zniewala i uwłacza jego godności.

· Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:
Członkowie KWC ukazują drogę pełną miłości i prawdy, 
prowadzącą do Chrystusa

· Potrafią dać świadectwo człowieka w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń
· Nie poddają się zniewoleniom
· Nie zgadzają się na przymusowe picie alkoholu
· Zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu
· Starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym

Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Krucjata Wstrzemięźliwości, 
założona przez ks. Franciszka Blachnickiego, ale zlikwidowana 
w 1966 przez Służbę Bezpieczeństwa. Członkowie i kandydaci składają
swoje deklaracje abstynenckie do Stanic Krucjaty. 
Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem 
w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce.
 

Opr. Szczepan Zięba