ADWENT

CZAS OCZEKIWANIA NA PRZYJŚCIE PANA

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Wchodzimy w nowy okres Kościoła, 
nowy rok liturgiczny. Adwent jest to czas wielkiego oczekiwania na Chrystusa,
oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia.
Słowo „adwent „ pochodzi od łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście.
Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. 
Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, 
a więc przygotowanie do Bożego Narodzenia, gdy wspomina się pierwsze 
przyjście Syna Bożego na ziemię i oznacza radosne oczekiwanie na ponowne Jego przyjścia na ziemię. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Jakkolwiek 
przygotowanie na przyjście Pana polega na oczekiwaniu i pokucie, 
stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak pokuta jest przepełniona 
radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem. 
Dla chrześcijan ten czas to okres skupienia na sprawach duchowych 
i przede wszystkim przypomnienie, że Bóg wcielił się w ludzkie ciało by odkupić ludzi
Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post.
Jest jednak również czasem nawrócenia i pokuty. Oczekiwanie na przyjście
Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa 
kroczenie Jego ścieżkami drogami. W czasie adwentu odprawiana jest masz 
św. zwana Roratami msze te powinny być odprawiane przed wschodem Słońca, 
podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej 
pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa"
Przekazy historyczne mówią, że roraty odprawiano w Polsce już za czasów 
panowania Bolesława Wstydliwego. Kochani zastanówmy się czym dla nas jest Adwent? Czy nie jest to czas jak każdy jeden nie różniący się niczym szczególnym od pozostałych 
dni w roku? Jak przeżyjemy ten czas? Starajmy się nie zatrać w wirze 
spraw dnia codziennego. Niech ten czas będzie dla nas czasem refleksji, 
czasem zatrzymania się i lepszego przygotowania naszych serc na przyjęcie 
Jezusa . Warto w naszej polskiej tradycji kultywować niektóre piękne 
zwyczaje, zwłaszcza udział w roratach; trzeba skorzystać z rekolekcji 
adwentowych i sakramentu pokuty, przystępować do Komunii św. Możemy 
też we wspólnocie rodzinnej śpiewać pieśni adwentowe, razem modlić 
się i czytać Pismo Święte lub książki religijne i na ich temat rozmawiać. 
Warto też wyciszyć się, zrezygnować choć trochę ze słuchania muzyki 
czy oglądania telewizji i w adwencie uczynić więcej dobrego niż to zwykle czynimy
Niechaj zatem i tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania 
Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, 
w życiu codziennym i w drugim człowieku.
 

Monika Grzesiak