OFIAROWANIE NMP

Według apokryficznej Protoewangelii św. Jakuba, kiedy Najświętsza Maryja Panna 
miała 3 lata, została przez swoich rodziców św. Joachima i św. Annę ofiarowana 
w świątyni. Miała przebywać tam aż do swoich zaślubin ze św. Józefem. 
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, 
że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. 
Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie 
i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, 
że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby 
dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. 
Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła Bogu 
obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, 
choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie 
poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce 
ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, 
gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, 
przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas 
kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat później stał się ojcem 
św. Jana Chrzciciela. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. 
Informacje o nim pochodzą w dużej mierze z pism apokryficznych, 
nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.
Maryja została obdarzona przez Boga pełnią łaski. Wspomnienie 
ofiarowania Maryi Bogu należy widzieć w szerokim kontekście jej wybrania, 
Niepokalanego Poczęcia i jej narodzenia. Wydarzenie - ofiarowanie Maryi Bogu, 
chce nam powiedzieć, że całe jej życie ukształtowało się w blasku Bożej łaski. 
Maryja została wybrana przez Boga i włączona w historię zbawienia. 
Bóg przygotował ją na doskonałe wypełnienie Jego woli i zadań, które miała 
wypełnić jako Bogarodzica. Ufni w szczególne wybraństwo Maryi, w święto jej 
ofiarowania prosimy, abyśmy mogli uczestniczyć w pełni jej łaski.
Maryja najdoskonalej wypełniła wolę Ojca. Ta, która w wierze zaufała 
i w wierze poczęła, najpierw została wybrana przez Boga samego, aby z Niej 
narodziło się dla ludzi zbawienie. Maryja od początku swego życia 
jest błogosławiona, gdyż słuchała słowa Bożego i wiernie je zachowywała. 
Świętowanie wspomnienia Ofiarowania Maryi w świątyni, jest wezwaniem 
dla każdego ucznia Chrystusa po postawy słuchania słowa Bożego 
i wypełniania go w codziennym życiu, na wzór Maryi.
 

Opr. Paweł Grzesiak